onsdag 23 december 2015


Fick i dag beslutet från Länsstyrelsen i Norrbotten angående
beslutet att få genomföra Swedish Alpine Ultra "Länsstyrelsen
beslutar att bevilja dig tillstånd för att genomföra arrangemanget 
Swedish Alpine Ultra".

För tillståndet gäller följande villkor:
1. Deltagarna ska följa Kungsleden genom nationalparken.
2. Övriga nationalparksföreskrifter ska följas.
3. Ni ska som ansvarig organisatör ha kunskap om gällande
    föreskrifter samt informera deltagarna om gällande regler
    och se till att dessa efterlevs.

Dessutom gäller för hela sträckan Nikkaluokta-Abisko:
1. Inga tillfälliga anordningar eller anläggningar får uppföras
    för arrangemanget.
2. Ingen reklam får finnas på eller intill vandringsleden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar