tisdag 15 november 2011

Konkurrens inom Ultralopp (Competition in Ultra Race)

Det är intressant att följa intresset kring ultralopp. Det har gått så långt att det börja blir konkurrens att marknadsföra sådana lopp. Det finns en Facebooksida om Nordic Ultra. Har där länkat till min Facebooksida om Swedish Alpine Ultra och skrivit ett inlägg. Döm av min förvåning när jag upptäckte att dessa inlägg försvann från Nordic Ultra.
Svar från sidans administratör Andrew Tutt-Wixner var följande:

"Jag tog bort inlägget eftersom den var på svenska. Nordic Ultra är inte en svensk tidning (och facebook grupp) utan är för alla i norra Europa.

Jag ser också gärna till att gruppen är en informationskälla till ultraentusiaster i området. Jag har inget problem med att arrangörer lägga upp sina lopp en gång för intressets skull.
Efter första gången känns det lite som spam.
Jag erbjuder en ganska billig sätt att marknadsföra event i Nordic Ultra, jag måste får skydda det på något vis"

Facebooksidan ligger inom den svenska Facebook. 
När  Andrew Tutt-Wixner marknadsför sig på en Norsk Ultrahemsida sker detta på svenska.

It is interesting to follow the interest in the ultra-races. It has gone so far as to begin to become competitive to announce such races. There is a Facebook page for Nordic Ultra. Which has a link to my Facebook page about Swedish Alpine Ultra and wrote a post. Judge of my surprise when I discovered that these posts disappeared from Nordic Ultra.

Response from the page's administrator, Andrew Tutt-Wixner were as follows:

"I removed this because it was in Swedish. Nordic Ultra is not a Swedish newspaper (and the facebook group) but for all of northern Europe.

I am also happy that the group is a source of information to the ultra-enthusiasts in the area. I have no problem with the organizers post their race once again for the interest's sake.
After the first time it feels a bit like spam.

I offer a relatively inexpensive way to advertise events in the Nordic Ultra, I have to be protecting it in some way "

Facebook page is within the Swedish Facebook.

When Andrew Tutt-Wixner markets on a Norwegian Ultra Website is done in Swedish.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar