torsdag 18 november 2010

Vad händer

Just nu händer inte så mycket. Ett antal personer har visat intresse att deltar men man säger att man har inte full koll om man kan deltar i juli eller inte. Nu kommer vintern och andra intressen är väl det man nu närmast tänker på. Jag hoppas de som visat intresse bestämmer sig under våren. 

Viss marknadsföring kommer under de närmsta månaderna, återkommer mer om detta senare. 

What happens
Right now, not much. A number of people have expressed interest to participate, but you say you do not have full control if you can attend in July or not. Now comes the winter and other interests is what we now think of next. I hope those who have expressed interest decides in the spring.


Some marketing will in the coming months, will return more on that later.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar